Saara on opiskellut liikunnanohjaajaksi (amk) ja ohjannut ryhmäliikuntatunteja vuodesta 2001. Ohjaajana Saara on lempeä ja helposti lähestyttävä. Hän haluaa nähdä ja huomioida kaikki oppilaansa yksilöinä. ”Jokaisen tulisi löytää sellainen tanssi- tai liikuntalaji, jota rakastaa, ja joka saa lähtemään läpi tuulen ja tuiskun, jotta pääsee tunnille.” Saara opettaa kevätkaudella tiistain satutanssi- ja lastentanssiryhmiä sekä Balletonea.