Tanssi vei Nooran mukanaan jo pienenä lapsena ja suureksi ilokseen
hän on saanut työskennellä tanssin parissa usean vuoden ajan.
Koulutukseltaan Noora on sosionomi, jonka lisäksi hän on laajentanut
osaamistaan mm. barre-ohjaajakoulutuksella sekä liikuntapsykologian
kursseilla. Noora opettaa show- ja nykytanssia sekä balettia.
Opettamisen ohessa hän työskentelee monipuolisesti sekä liikunnan
parissa että sosiaalialalla. Nooraa kiinnostaa erityisesti tanssin
mahdollisuus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden
edistäjänä. Opettajana hän on kannustava, reilu sekä
tavoitteellinen. Tärkeintä on mahdollisuus oppia ja onnistua,
unohtamatta tanssin riemua!